Δάσωση γεωργικών εκτάσεων στη Θεσσαλία – Δικαιολογητικά

«ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»-ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.2.1 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013). Η χρονική περίοδος της υποβολής είναι από 10.1.2019 έως 28.2.2019.


Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα

Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 5ευρώ / αίγα και 5ευρώ / προβατίνα.


Καταληκτική ημερομηνία για το Επίδομα Παιδιού 2018 η 31η/12/2018

Η καταβολή της έκτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού 2018 θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.


Χρήσιμα

Έγκριση 112 επενδύσεων στις υδατοκαλλιέργειες      

Χρήσιμα

Θα δημιουργήσουν 164 νέες θέσεις εργασίας.

Χρήσιμα

Eνστάσεις για τη Βασική Ενίσχυση      

Χρήσιμα

Μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου θα μπορούν να γίνουν οι ενστάσεις τηλεπισκόπησης για τους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χρήσιμα

Ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης      

Χρήσιμα

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30.11.2018 των Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020 .

Χρήσιμα

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω τηλεπισκόπησης      

Χρήσιμα

Διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».

Χρήσιμα

Ενισχύσεις de minimis σε κτηνοτρόφους της Κρήτης για την ιωδιοπενία στα νεογνά      

Χρήσιμα

Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) θα διανεμηθούν από το 2012 έως σήμερα.

Χρήσιμα

Καταχώρηση Ευρημάτων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 2018      

Χρήσιμα

Η καταχώρηση της επιβεβαίωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 12 Νοεμβρίου 2018 ενόψει της καταβολής πρακαταβολών έτους εφαρμογής 2018.

Χρήσιμα

Τα προγράμματα που αναμένονται      

Χρήσιμα

Μέχρι τέλος της χρονιάς αναμένεται η προκήρυξη που επιδοτεί με 14.000€ μικροκαλλιεργητές

Χρήσιμα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποβολή παραστατικών για το ΚΟΥΜΦΟΥΖΙΟ      

Χρήσιμα

Μέχρι και τη Παρασκευή 19-10-2018 .

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία