Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  από τις 05/04/2019 έως τις 08/04/2019 πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 688.523,46 €. Ήταν κυρίως πληρωμές σε βιολογικά και ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Δείτε  εδώ αναλυτικά τις πληρωμές.

 

: