Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις 11/04/2019 πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.693.808,72 €. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως νιτρορύπανση.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές.