Αγροτικές Καλλιέργειες

Ψυχανθή-γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα ψυχανθή είναι δικοτυλήδονα φυτά.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Λίπανση σιτηρών      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η γνώση σχετικά με την λίπανση των χειμερινών σιτηρών και των κατάλληλων λιπασμάτων είναι πολύ σημαντική.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ρίγανη      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Πολυετές φυτό του γένους Origanum, της οικογένειας των χειλανθών (Labiatae). Ιθαγενές φυτό της περιοχής της Μεσογείου.

Αγροτικές Καλλιέργειες

13 ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών καλύπτουν το ένα τρίτο των αμπελώνων στον κόσμο      

Αγροτικές Καλλιέργειες

"Από τις 10.000 ποικιλίες αμπέλου που είναι γνωστές στον κόσμο, 33 ποικιλίες σταφυλιών αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του παγκόσμιου αμπελώνα

Αγροτικές Καλλιέργειες

Θυμάρι (Thymus vulgaris)      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ποώδης πολυετής θάμνος, του γένους Thymus vulgaris, της οικογένειας των χειλανθών (Labiatae).

Αγροτικές Καλλιέργειες

Επιμήκυνση του στελέχους (καλάμωμα)      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Μετά το αδέλφωμα τα φυτά εισέρχονται σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης που καλείται καλάμωμα.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Αδέλφωμα σιτηρών      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα πρώτα δύο αδέλφια βγαίνουν από τους οφθαλμούς που βρίσκονται στη μασχάλη του πρώτου και δεύτερου φύλλου, διαμετρικά αντίθετα ως προς τον κύριο βλαστό.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Σποροπαραγωγή μηδικής      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η μηδική (medicano sativa) είναι σταυρογονιμοποιούμενο φυτό, εντομόφιλο.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία