Αγροτικές Καλλιέργειες

Διαχείριση ζιζανίων στους ελαιώνες      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τα δένδρα της ελιάς στην προσρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, δημιουργούν προβλήματα κατά την συγκομιδή.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Συνηθισμένες πρακτικές εδαφοκατεργασίας      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Βασική ή πρωτογενής κατεργασία

Αγροτικές Καλλιέργειες

Συνηθισμένες πρακτικές εδαφοκατεργασίας      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Χειρισμός φυτικών υπολειμμάτων

Αγροτικές Καλλιέργειες

Οργώματα      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ανάλογα με την εποχή που γίνεται το όργωμα διακρίνεται σε καλοκαιρινό, φθινοπωρινό, χειμωνιάτικο και ανοιξιάτικο.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Περί ζιζανίων ο λόγος      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση της πυκνότητας ενός ζιζανίου μέχρι ενός σημείου.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η επάρκεια νερού βελτιώνει την αντίδραση των καλλιεργειών στη λίπανση και μέσω της αυξημένης παραγωγής ξηράς ουσίας.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τρόποι εφαρμογής λιπασμάτων      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα λιπάσματα μπορεί να εφαρμόζονται στο έδαφος είτε με τη στερεά τους μορφή είτε σε διάλυση μέσω του νερού άρδευσης ή στο υπέργειο τμήμα των φυτών με ψεκασμό.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Χλωρή λίπανση      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η χλωρή λίπανση είναι μια πρακτική που εφαρμοζόταν από την αρχαιότητα.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία