Περονόσπορος σε καλλιέργειες με τομάτα θερμοκηπίου      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ακανόνιστου σχήματος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή μαύρο χρώμα.

12 Απριλίου , 2019
Αγροτικές Καλλιέργειες

Εµφάνιση περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή µαύρο χρώµα.

23 Μαρτίου , 2018
Αγροτικές Καλλιέργειες

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ      

Eco Δράσεις

Εθνικοί στόχοι για το 2030

14 Φεβρουαρίου , 2018
Eco Δράσεις

Σ. Φάμελλος: Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS      

Αγροτικές Ειδήσεις

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Η νέα Οδηγία της ΕΕ για το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων"

1 Μαρτίου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου      

Αγροτικές Ειδήσεις

Αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την επίτευξη συνολικής μείωσης 40% σε σχέση με το 1990 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19 Οκτωβρίου , 2016
Αγροτικές Ειδήσεις

Η Ελλάδα θα συμβάλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030      

Eco Δράσεις

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

22 Ιουνίου , 2016
Eco Δράσεις

«Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των καταστροφών στις καλλιέργειες της Μεσαράς»      

Πολιτική

Στις καταστροφές που έχουν προκληθεί στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη Μεσαρά Κρήτης.

4 Μαρτίου , 2016
Πολιτική

Προσπάθεια μείωσης έκλυσης στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίο      

Αγροτικές Ειδήσεις

Με τον νέο κανονισμό 517/2014 που τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2014.

15 Δεκεμβρίου , 2015
Αγροτικές Ειδήσεις

πρώτη 1 2 Επόμενη τελευταία