Ημερίδα με θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

4 Δεκεμβρίου, 2018
Tags:
Υπεν
Ημερίδα με θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα τις Αστικές Αναπλάσεις διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Δημαρά και τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου, την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 09.30πμ-20.00μμ, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Λ. Μεσογείων 119. Η πρωτοβουλία αυτή θεμελιώθηκε στην αναγκαιότητα συμπλήρωσης και αναμόρφωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με σκοπό τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης στις οικιστικές μας περιοχές.

Η διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες, διοικητικοί, αυτοδιοικητικοί από Δήμους με καλά παραδείγματα, καθώς και κοινωνικοί φορείς, αποσκοπεί στην έναρξη του επιστημονικού διάλογου για τον επανασχεδιασμό των πόλεων με τις αρχές της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Κατά τη συζήτηση της ημερίδας θα παρουσιαστεί και θα τεθεί προς συζήτηση προσχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υφυπουργού ΠΕΝ, με σκοπό να εξασφαλίζεται ταχύτητα και ευελιξία θεσμοθέτησης με διαδικαστική σαφήνεια και απλότητα, χωρίς γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, με έμφαση στο πρόγραμμα εφαρμογής και αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και της Τ.Α. Θα αναζητηθούν, τέλος, οι κανόνες εκείνοι που θα υποστηρίξουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική αναπλάσεων, ικανή να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα αλλά και μελλοντικά πολυτομεακά προβλήματα των ελληνικών πόλεων.

Πληροφορίες: 210-6475102–3 / email: secdepmin@prv.ypeka.gr

Το πρόγραμμα της ημερίδας

http://www.agrocapital.gr/Multimedia/2018/12/a93c6da0-eec9-4469-8725-7bfc69c4dd1b.doc

Δείτε περισσότερα για:
Υπεν

Επικαιρότητα