Διεθνώς η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως η Μητρόπολη των Βοτάνων. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί περίπου 6000 φυτά. Από αυτά τα 1600 περίπου είναι ενδημικά, δηλαδή φύονται μόνο στην Ελλάδα. 
Η ποιότητα των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών θεωρείται η καλλίτερη και τα Ελληνικά βότανα χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και ζήτησης σε όλες τις διεθνείς αγορές. 

Η ΕΝΩΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΦΦΕ) σε συνεργασία με την ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – HELEXPO αποφασίσαμε την διοργάνωση της 1ης EXPO HERBAL με στόχο το άνοιγμα των διεθνών αγορών και την προσέλκυση συνεργατών και συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδος. 

Προσδοκούμε να καθιερωθεί η EXPO HERBAL ως η κατεξοχήν Έκθεση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο με όλα τα ωφέλιμα αποτελέσματα για τους επιχειρηματίες, καλλιεργητές και παραγωγούς.

Η 1η EXPO HERBAL θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη από 29 έως 31 Μαρτίου 2019 ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί τριήμερο συνέδριο για την ανάπτυξη του κλάδου και το εξαγωγικό εμπόριο των ΑΦΦ

συμμετέχουν : 

·    Καλλιεργητές
·    Μεταποιητές
·    Έμποροι
·    Συνεταιρισμοί
·    Φυτωριούχοι
·    Επιχειρήσεις μηχανημάτων Καλλιέργειας, Συλλογής, Επεξεργασίας 
·    Επιχειρήσεις Μεταποίησης 
·    Επιχειρήσεις Συσκευασίας
·    Αποστακτήρια Αιθέριων Ελαίων  
·    Επιχειρήσεις Πιστοποίησης, Τυποποίησης, Σήμανσης
·    Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα