Επιχορήγηση στα Κέντρα Μελισσοκομίας

7 Ιουνίου, 2019
Επιχορήγηση στα Κέντρα Μελισσοκομίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία και καθορίζει το ποσό των 984.243,00 ευρώ ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019.

Όλοι οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας και αποδέχονται και τηρούν πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι δικαιούχοι φορείς είναι οι εξής:


 

Δείτε περισσότερα για:
Μελισσοκομίας
Επιχορήγηση

Επικαιρότητα