Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στη Θεσσαλονίκη

5 Φεβρουαρίου, 2019
Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στη Θεσσαλονίκη

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί 2η Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής μετά ενστάσεων Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2016 και Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Η Ανάρτηση των καταστάσεων Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04 /02/2019 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 47 δικαιούχούς με συνολικό ποσό πληρωμής 210.617,83 € αναλυτικά.
Ο Φάκελος Πληρωμής των Βιοκαλλιεργητών Θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα 04/02/2019 για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τούς λογαριασμών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας κατεβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο pdf (ανακοίνωση της υπηρεσίας)
ή
επικοινωνείτε με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης στο αρμόδιο γραφείο στα τηλέφωνα :2313-330-348.

Δείτε περισσότερα για:
Πληρωμες
Βιολογικά
Θεσσαλονικη

Επικαιρότητα