Στις 31/3/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:

1)Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 1 δικαιούχο και ποσό 18.644.72€,

2) Mέτρο 511 Οδοιπορικα ΕΓΤΑΑ, σε 7 δικαιούχους και ποσό 2.771,53€