Αλιεία

Χρήσιμα

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.


Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνιαίου δελτίου παραγωγής από τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνιαίου δελτίου παραγωγής από τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Πράσινο φως για τα νέα τεχνικά μέτρα και τα μέτρα διατήρησης στον τομέα της αλιείας

Τα μέτρα που θεσπίσθηκαν καλύπτουν θέματα όπως η αλίευση και η εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, τα αλιευτικά εργαλεία και τα μεγέθη των ματιών.

Κατάσχεση ακατάλληλων αλιευμάτων στον Πειραιά

Ακατάλληλα για κατανάλωση ψάρια, συνολικού βάρους 80 κιλών, κατάσχεσαν οι ελεγκτές τροφίμων .

Οι Ιταλοί ψαράδες ανακυκλώνουν τα πλαστικά που πιάνουν αντί να τα επιστρέψουν στη θάλασσα

Καθώς ο νόμος τους απαγορεύει να βγάζουν τα πλαστικά απόβλητα στη στεριά οι Ιταλοί ψαράδες, στο πλαίσιο πειράματος, αποφάσισαν να ανακυκλώνουν για ένα μήνα

Άρση της απαγόρευσης αλιείας

Από τις 18 Μαϊου , επιτρέπεται και πάλι, με σχετική απόφαση του αντιπεριφρειάρχη Έβρου.

Στ. Αραχωβίτης: στήριξη και διατήρηση του προϋπολογισμού της μελλοντικής ΚΑΠ

Το Συμβούλιο απασχόλησε και η πρόσφατη Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το καθεστώς των τροφίμων που προέρχονται από τις λεγόμενες «νέες αναπαραγωγικές τεχνικές».