Εγκύκλιος για παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση      

Αγροτική Οικονομία

Οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

15 Μαρτίου , 2019
Αγροτική Οικονομία

ΕΦΚΑ: για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών      

Αγροτικές Ειδήσεις

Για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας.

8 Μαρτίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας κατά τη διάρκειά της      

Αγροτικές Ειδήσεις

Τη διαδικασία και τις ενέργειες των Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για την εξαίρεση ασφαλισμένων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας ΕΦΚΑ, λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορείς εκτός ΕΦΚΑ.

14 Φεβρουαρίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών π. ΟΓΑ      

Αγροτικές Ειδήσεις

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχουν δοθεί με την σχετική εγκύκλιο 44/2018.

15 Ιανουαρίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Διπλό ασφαλιστικό σοκ για τους αγρότες      

Αγροτική Οικονομία

Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την "είσοδο" του νέου έτους για ένα διπλό ασφαλιστικό σοκ σε βάρος 1,5 εκατομμυρίου μη μισθωτών.

4 Ιανουαρίου , 2019
Αγροτική Οικονομία

Διαγραφή οφειλών στον ΕΦΚΑ      

Αγροτικές Ασφαλίσεις

Ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής οφειλών ασφαλισμένων για τις οποίες υπάρχουν «εύλογες αμφιβολίες» και έχουν δημιουργηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

19 Νοεμβρίου , 2018
Αγροτικές Ασφαλίσεις

ΕΦΚΑ: διευκρινίσεις για τον ορθό υπολογισμό χρόνου ασφάλισης και εισφορών      

Αγροτικές Ειδήσεις

Με τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του έτους.

10 Οκτωβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

ΕΦΚΑ: Έναρξη και διακοπή ασφάλισης των αγροτών του τέως ΟΓΑ      

Αγροτικές Ειδήσεις

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ.

1 Οκτωβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενη τελευταία

Έγκαιρη πληροφόρηση για

Πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι

Πράσινο σκουλήκι και Τούτα στην τομάτα

Με το Evalio® Agrosystems, μπορείς να πετύχεις:

αποτελεσματικό έλεγχο των εντόμων

καλύτερη διαχείριση ψεκασμών

οικονομία στην καλλιέργεια

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.