Νεκταρίνια

Καλλιέργειες

Ασθένειες στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια

Η δραστηριότητα των ακμαίων των εντόμων, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στο ύψος των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.


Συμπληρωματικές ποικιλίες για αποζημίωση από βροχοπτώσεις σε πυρηνόκαρπα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ: Συμπληρωματικές ποικιλίες για αποζημίωση από βροχοπτώσεις

Χαμηλές οι τιμές στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια

Η εγχώρια ζήτηση στα ροδάκινα είναι πολύ μικρή και η παραγωγή μεγάλη.

Πρόσθετη στήριξη στους Ευρωπαίους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών

Ποσό ύψους 12,8 εκατ. ευρώ θα συμπληρώσει, λοιπόν, τη βοήθεια που έχει ήδη χορηγηθεί κατά την έναρξη της θερινής περιόδου .

Προσαύξηση μεγίστων ποσοτήτων για την απόσυρση ροδακίνων-νεκταρινιών 2017

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν κατά 35.020 τόνους οι ποσότητες προς απόσυρση.

Σύσκεψη στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές στα ροδάκινα και νεκταρίνια

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές ανέφερε, ότι ο κανονισμός του οργανισμού θεωρεί «άμεση» ζημιά σίγουρα το «σκάσιμο» των καρπών.