Σημείων

ECO-Δράσεις

Δέκα εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η ΠΚΜ για τη δημιουργία «Πράσινων Σημείων» στους Δήμους

Υλοποιώντας έτσι και το βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα.