Πυρηνοτρήτης

Καλλιέργειες

Πυρηνοτρήτης ελιάς

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εκτιμάται ότι ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 6 - 8 Ιουνίου.