Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (31-12-2018), άδειες που δε θα ανανεωθούν ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.


Απαγόρευση αλιείας πέστροφας και κορέγονου

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας και κορέγονου στις λίμνες και τα ποτάμια.


Παρατηρείται σημαντική πρόοδος στη βιώσιμη αλιεία

Η Επιτροπή παρουσίασε τις προτεινόμενες αλιευτικές δυνατότητες του 2019 για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα την Τετάρτη, εν όψει της συνόδου του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου, όπου τα κράτη μέλη πρόκειται να συμφωνήσουν τις ποσοστώσεις του επόμενου έτους.


Προϊόντα Θαλάσσης

Σε ισχύ ο περιορισμός του εργαλείου της βιντζότρατας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ακόμη όσοι χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο υποχρεούνται να εκφορτώνουν μόνο στα λιμάνια, που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας σε 11 περιοχές με βιντζότρατα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Πρόσθετα διαχειριστικά Μέτρα για την αλιεία της Βιντζότρατας

Προϊόντα Θαλάσσης

Αυξημένες ευκαιρίες για αλιείς μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Το σχέδιο ενισχύει τις ευκαιρίες για τους αλιείς μικρής κλίμακας μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια.

Προϊόντα Θαλάσσης

Οδηγίες για την τοξικότητα του ψαριού λαγοκέφαλος      

Προϊόντα Θαλάσσης

Πρόκειται για είδος εξαιρετικά τοξικό και επικίνδυνο αν καταναλωθεί από τον άνθρωπο και δεν υπάρχει αντίδοτο στην τοξίνη (ΤΤΧ) που περιέχει, η οποία βρίσκεται και στη σάρκα του ψαριού και δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα.

Προϊόντα Θαλάσσης

Χορήγηση αδειών αλίευσης μεταναστευτικών ειδών, τόνου και ξιφία      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης υποβάλει αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες      

Προϊόντα Θαλάσσης

«Δυναμική» εξακολουθεί να είναι η δραστηριότητα των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ηγουμενίτσα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σαγιάδας, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες επιχειρήσεις.

Προϊόντα Θαλάσσης

Περιβαλλοντικό πρόβλημα με ψόφιες καραβίδες στον Καλαμά      

Προϊόντα Θαλάσσης

Εδώ και χρόνια ο πληθυσμός των καραβίδων είχε εκλείψει και η επανάκαμψη θεωρήθηκε σημαντική, όμως πλέον φαίνεται πως το πρόβλημα επανέρχεται.

Προϊόντα Θαλάσσης

Άρση απαγόρευσης αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων      

Προϊόντα Θαλάσσης

Επιτρέπουμε στους επαγγελματίες οστρακοαλιείς την αλιεία μυδιών από τις ανωτέρω ζώνες και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία