Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Πρακτικά θέματα καθημερινής χρήσης

Αφού δεν άνοιξε ποτέ εντός του 2018 η πλατφόρμα για την ανάρτηση των παραστατικών πώλησης των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων. 


Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ, παγιοποίηση της έκπτωσης 10%

Η αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος και της τιμής των Δικαιωμάτων εκπομπών Co2. 


Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 14.000 σε αγρότες

Από Παρασκευή 22 Μαρτίου και μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο Ο.Π.Ε,Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 480.590,77 €

Ο Ο.Π.Ε,Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 480.590,77 €

Πληρωμή των δικαιούχων Αυτόχθονων Φυλών στην Καβάλα

Οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2017.


Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2,8 εκατ.ευρώ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2,8 εκατ.ευρώ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 14.000 σε αγρότες

Από Παρασκευή 22 Μαρτίου και μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».


Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία

ΧΡΗΣΙΜΑ

«Έκδοση δύο Προσκλήσεων Συνολικού Προϋπολογισμού 15.000.000€ για την Αλιεία»

Το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης είναι από τις 15 Μαρτίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.


Υποβολή αιτήσεων για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»