Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2019      

Αγροτικές Ειδήσεις

ίναι γνωστό ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης.

15 Μαρτίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Υποβολή Αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2019      

Αγροτικές Ειδήσεις

Υποβολή Αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2019.

13 Μαρτίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Τροποποιήθηκαν τα κριτήρια κατανομής των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες      

Αγροτικές Ειδήσεις

Δικαιότερη η κατανομή των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων 6.300 στρ. με προτεραιότητα σε αμπελοκαλλιεργητές με μικρό κλήρο.

25 Φεβρουαρίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Οι αβαθμολόγητοι αιτούντες για Άδειες Φύτευσης πρέπει να προσέλθουν στις ΔΑΟΚ      

Αγροτικές Ειδήσεις

Τουλάχιστον με 5 μόρια η χορήγηση ΄Αδειας Φύτευσης το 2018.

20 Ιουλίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Ανάρτηση της βαθμολογίας των αιτήσεων για άδειες φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η βαθμολογία των αιτούμενων τεμαχίων για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018 έχει αναρτηθεί .

17 Ιουλίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Αναμονή για την απόφαση ένταξης των αιτημάτων για Άδειες Φύτευσης του 2018 στα Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Ειδήσεις

Να σημειωθεί ότι τα αιτήματα για τα Σχέδια Βελτίωσης μπορούν να υποβληθούν έως 2 Απριλίου 2018.

21 Μαρτίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Φύτευση νέου αμπελώνα      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των κοινοτικών κανονισμών επιτρέπει τη φύτευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες μόνο σε περιπτώσεις άδειας φύτευσης ή αναφύτευσης.

13 Μαρτίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Ξεκίνησε η υποβολή αιτημάτων για Άδειες Φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες      

Προθεσμίες

Οι Άδειες θα κατανεμηθούν σε εθνικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν το 1% της εθνικής με αμπελώνες έκταση.

1 Μαρτίου , 2018
Προθεσμίες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία