Τροποποιήσεις για τις αυτόχθονες φυλές      

Χρήσιμα

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ορίζεται από την 01/03 έως και την 31/03 κάθε έτους.

31 Ιανουαρίου , 2019
Χρήσιμα

Πληρωμή για τη Δράση 3.1 «Σπάνιων Φύλων» στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων 46 αιτήματα πληρωμής με συνολικό ποσό 531.405,90 Ευρώ.

9 Ιανουαρίου , 2019
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Έρχεται νέα προκήρυξη για τις σπάνιες φυλές      

Αγροτικές Ειδήσεις

Τον Μάρτιο η νέα πρόσκληση για Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

3 Ιανουαρίου , 2019
Αγροτικές Ειδήσεις

Πληρωμές για τις δράσεις Βιολογικής Κτηνοτροφίας & Σπάνιων Φυλών      

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, 74 αιτήματα για τη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑέτους 2012 (4η πληρωμή) με συνολικό ποσό 246.171,59  Ευρώ.

11 Δεκεμβρίου , 2018
Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τις σπάνιες φυλές      

Αγροτικές Ειδήσεις

Επί των αποτελεσμάτων ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 7/9/2018 έως 13/9/2018.

7 Σεπτεμβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Πρόσκληση για τις Σπάνιες Φυλές      

Χρήσιμα

Στόχοι της δράσης Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών.

22 Ιουνίου , 2018
Χρήσιμα