Πυρηνοτρήτης ελιάς

6 Μαΐου, 2019
Tags:
Ελιά
Πυρηνοτρήτης ελιάς

• Από τα δεδομένα των παγίδων στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφάνισε μία κορυφή στις 13 Απριλίου και μία δεύτερη κορυφή το χρονικό διάστημα 25 – 28 Απριλίου. Τα έντομα του Απριλίου εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας.

• Από τα δεδομένα των παγίδων της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφανίζει μέγιστο το χρονικό διάστημα 30 Απριλίου - 2 Μαΐου.

• Οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 8 - 13 Μαΐου για τις πρώιμεςπαραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και 17 - 20 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες - ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής. 0 200 400 7-Απρ 12-Απρ 17-Απρ 22-Απρ 27-Απρ 2-Μαϊ Θεσσαλονίκη Χαλκιδική ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436 Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663 Email: pkpfpet1@otenet.gr

• Οι προνύμφες αυτής της γενιάς προκαλούν ζημιές στα άνθη.

• Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση λόγω του ότι ένα ποσοστό 5% των ανθέων δίνει ικανοποιητική καρπόδεση.

• Συνιστάται επέμβαση με Bacillus thuringiensis και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 ‰ ζάχαρης σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς ή σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης με στόχο τις περισσότερες νεαρές προνύμφες: o 9 - 13 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και o 16 - 20 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες-ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

• Κατά κανόνα το έντομο μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά μόνο σε νεαρά δενδρύλλια, σε φυτώρια ή νεοσύστατους ελαιώνες, καθώς και σε δέντρα που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης. Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές στις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών.

• Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας. 

ΑΚΑΡΕΑ ERIOPHYIDAE (Aceria oleae, Oxycenus maxwelli, Tegolophus hassani, Ditrimacus athiasellus)

• Ξεκίνησαν οι μετακινήσεις των ακάρεων από τις θέσεις διαχείμασης στις νέο-σχηματιζόμενες ταξιανθίες.

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης άμεσα και έως την ολοκλήρωση του σταδίου Ε (Διαφοροποίηση στεφάνης, διαχωρισμός του τσαμπιού, αρχίζουν να φαίνονται τα κοτσάνια των μπουμπουκιών).

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΚΑΛΟΚΟΡΗ (Saissetia oleae, Aspidiotus nerii, Parlatoria oleae, Pollinia pollini, Euphyllura phillyreae Calocoris trivialis)

• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για κοκκοειδή/βαμβακάδα και τινάγματα κλάδων 50-60 εκ. για την καλόκορη.

• Εάν διαπιστωθεί σοβαρή προσβολή κοκκοειδών ή βαμβακάδας ή παρουσία περισσοτέρων των 6 ατόμων καλόκορης/κλαδίσκο μήκους 50-60 εκ., συνιστάται επέμβαση με θερινό λάδι.

• Το θερινό λάδι έχει επίδραση και στα ακάρεα Eriophyidae.

• Καλλιεργητικά μέτρα: αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδεμα του εσωτερικού μέρους της κόμης των δένδρων (κλαδοκάθαρος) για εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, ισορροπημένη λίπανση.

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Δείτε περισσότερα για:
Ελιά

Επικαιρότητα

Ασθένειες της Ελιάς

Έχουν παρατηρηθεί προσβολές από ρυγχίτη τοπικά σε όλες τις περιοχές της καλλιέργειας.

Καρπόκαψα μηλιάς

Οι συλλήψεις του εντόμου στο δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 6 – 8 Ιουλίου.