Μισθοι

Οικονομία

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 650 €

Το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση.


Ε. Αχτσιόγλου: «Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου»

Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός θα ισχύει για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.

Στα 536,67 ο μέσος μισθός

Προκύπτει ότι μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,83%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,07% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,84%.

Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο νόμος δεν προβλέπει περιοριστικά ότι εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα μόνο οι κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ημεδαπή.

Πώς τα επίπεδα των κατώτατων μισθών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της (ΕΕ)

Οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη της ΕΕ κυμαίνονταν από 215 ευρώ έως 1.923 ευρώ τον μήνα, τον Ιανουάριο του 2016