Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 14.000 σε αγρότες

Από Παρασκευή 22 Μαρτίου και μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».


Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία

Αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκοτόπους, που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.


Ξεκινούν 22/3 οι αιτήσεις για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερικής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.


Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων      

Προθεσμίες

Προκειμένου να λάβουν γνώση για την ισχύουσα κατανομή και να καταθέσουν τυχόν αιτήματα ανακατανομής. Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά τις 31-01-2019 θα εξεταστούν κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων.

Προθεσμίες

Παράταση ενστάσεων για το Δικαίωμα Χρήσης Βοσκής 2018      

Προθεσμίες

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-ένστασης παρατείνεται έως και την 31η Ιανουαρίου 2019.

Προθεσμίες

Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας      

Προθεσμίες

Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας.

Προθεσμίες

5η Τροποποίηση Εγκυκλίου τροποποιήσεων - μεταβιβάσεων – απένταξης της δράσης 10.1.08       

Προθεσμίες

Στη νέα προθεσμία 15/2 έως 31/3 εκάστου έτους εφαρμογής.

Προθεσμίες

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού      

Προθεσμίες

Παρατείνεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους. 

Προθεσμίες

Αιτήσεις συμμετοχής στις δράσεις μελισσοκομίας      

Προθεσμίες

Συνεχίζονται μέχρι 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων      

Προθεσμίες

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας      

Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Προθεσμίες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία