Αγροτικές Καλλιέργειες

Αλληλουχίες καλλιεργητικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η πρώτη καλλιέργεια συγκομίζεται στα τέλη της άνοιξης-αρχές καλοκαιριού.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ενδεικτικές προτεινόμενες λιπάνσεις στα χειμερινά σιτηρά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η λίπανση στο μαλακό σιτάρι καθορίζεται, ανάλογα με τις αναμενόμενες αποδόσεις και τις συνθήκες αξιοποίησης της λίπανσης .

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες για μολύνσεις στις ελιές      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ανάλογες ενέργειες πρέπει να γίνουν και κατά της κερκόσπορας, και της καρκίνωσης των φύλων της ελιάς.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Δελτίο τρύγου 2017      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η αμπελουργική χρονιά για τη Βόρεια Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από δύο περιόδους με έντονα χαρακτηριστικά.

Αγροτικές Καλλιέργειες

4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά την συγκομιδή

Αγροτικές Καλλιέργειες

Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, προκειμένου να επιταχύνουμε το άνοιγμα, να πετύχουμε καλή συγκομιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαμβακιού.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου της ελιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Το γλοιοσπόριο είναι μύκητας που προσβάλει όλα τα όργανα της ελιάς (φύλλα, άνθη) αλλά κυρίως προκαλεί σήψη του ελαιοκάρπου.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Παρουσία εντόμου σε καλλιέργειες αραβοσίτου      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Το έντομο δεν τρέφεται από το σπόρο, επομένως θεωρείται απίθανη η μεταφορά με το σπόρο.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία